Zmiana cennika Arena Laser Games 01.04.2022 r.

Oferta dla klientów indywidualnych:


Gra ulgowy * normalny
15 min 16 zł/os 20 zł/os
20 min 21 zł/os 25 zł/os
25 min 25 zł/os 29 zł/os

* uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne oraz ich opiekun

Oferta dla szkół i grup:


Gra Cena
15 min 14 zł/os
20 min 18 zł/os
25 min 22 zł/os